GR-AH1 航空抗噪耳罩式耳機麥克風 各式接頭 適用任何吵雜的場所!!

.適用場所:航空、滑翔翼、賽車場、演唱會、任何吵雜的場所。

.適用場所:航空、滑翔翼、賽車場、演唱會、任何吵雜的場所。


.兩段式PTT按鍵,可於手指PTT發話也可於QQ線身PTT發話;配戴舒適,緊貼您的耳部。
.QQ線可伸縮延長,如需再加長可另購K延長線一條$350,加購價優惠$300。(如欲加購煩請先告知,謝謝!)
.長度:耳機→PTT42cm(QQ線不延伸情況下)接頭→PTT49cm 
.接頭:K

適用機型(若機型不在此內歡迎問與答洽詢適用接頭):
ADI AF-16 AF-46 AF-68 AW-68 AQ-16 AT-16 AT-46 AT-45 AP-46
HORA F-18V F-18U SMA-2 SMA-3 F-20 F-30 F-50VU C-198 C-298 S-18 F-35V F-35U F-22V F-22U S-688A S-150 S-450 S-450N S-730 IP
SFE S820 S680 S510 UV-5R UV-5RA UV-5RC DR-33UV TCO VU-180 TCO-2R8+ SUPPER-01 PSR-VU15K PT-3069 PT-3069A AT-3069 AT-3068 NB-3058 NOVA AR-15 AR-45 RL-302 FIRE Monster SUPPER-01 F-30VU
QUANSHENG TG-3688 LISHENG LS-380 LS-180
YANTON T-2699 T-166 T-466
GREAT KING GK-201 GK-F150 I II III GK-D800 GK-D500 GK-D700 GK-10W GK-3307 GK-A250 GK-S350 GK-3600 GK-5600 GK-F160
EVO P-101 F1 F2 F3 P-201
ANYTONE AT-398UV AT-288 AT-889 AT-289P AT-929G
HYT TC-368S
YINGKO K6
SMP SMP-V28 SMP-308 SMP-508 SMP-528
MTS-18+ MTS-19+ MTS-158 MTS-168 MTS-VU880 MTS-110V MTS-410U MTS-137 MTS-437 MTS-F28R MTS-128 MTS-TW2VU MTS-66U MTS-U160 MTS-U160+ MTS-V18 MTS-3100U MTS-3188
TRAP A-1443 AK-17 AK-47 PK-200 TR-460 
KENWOOD TH-F7E TK-3107 TK-2107 TK-3207 TK-2207 TK-3307 TK-2307 TK-3000 TK-3131 TK-3230